Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Τιμές

Paintball

  • 20€ συμμετοχή για 1 ώρα με 300 χρωμόσφαιρες ανά άτομο.
  • 25€​ συμμετοχή για 2 ώρες με 500 χρωμόσφαιρες ανά άτομο.

Ειδικές τιμές για group άνω των 20 ατόμων.

 

BubbleBalls

  • 6€ συμμετοχή για μισή ώρα.

  • 10€ συμμετοχή για 1 ώρα.

Ειδικές τιμές για group άνω των 15 ατόμων.

Στην τιμή της βασικής συμμετοχής περιλαμβάνονται :

Extra :